Chất lượng FIH

Learn about the key points of artificial grass installation and maintenance, and use the product better to create more value

Current position: Home > Tham Khảo > Chất lượng FIH
Nhà sản xuất được chứng nhận FIH là gì?
Nhà cung cấp đạt Chứng nhận Fih là các công ty chuyên sản xuất sân khúc côn cầu. Các công ty này có khả năng đã được chứng minh để sản xuất sân khúc côn cầu theo các tiêu chuẩn mà trò chơi yêu cầu, vận hành các hệ thống quản lý chất lượng để đảm bảo tính nhất quán trong sản phẩm của họ và cung cấp tư vấn bảo trì toàn diện cho khách hàng mua sản phẩm của họ.
Tại sao chọn nhà sản xuất được chứng nhận FIH?
Đối với các nhà tổ chức cuộc thi, chứng nhận chất lượng sân thi đấu cho thấy sân này phù hợp với mọi mức độ thi đấu và mặt sân không làm ảnh hưởng đến kết quả thi đấu.
Đối với những người đầu tư vào các lĩnh vực khúc côn cầu, chứng nhận cung cấp sự đảm bảo rằng sân này đã được xây dựng ở mức chất lượng được khuyến nghị thông qua việc sử dụng các sản phẩm được phê duyệt và phương pháp lắp đặt thích hợp, do đó đảm bảo tuổi thọ và tính bền vững của cơ sở.
Đối với chủ sở hữu cơ sở, chứng nhận chất lượng sân chơi chứng minh rằng cơ sở phù hợp với khúc côn cầu chuyên nghiệp và giúp giảm trách nhiệm pháp lý của họ trong trường hợp tai nạn xảy ra.
Đối với người chơi, chứng nhận này mang đến sự tự tin rằng sân chơi này đã được thiết kế và xây dựng để chơi khúc côn cầu được an toàn hơn.

Người giới thiệu