Tài liệu tham khảo cho công ty

Learn about the key points of artificial grass installation and maintenance, and use the product better to create more value

Current position: Home > Tham Khảo > Tài Liệu Tham Khảo
Tình trạng thị trường
Sau hơn 10 năm phát triển nhanh chóng, Bellinturf đã được công nhận bởi ngành công nghiệp. Dữ liệu báo cáo năm 2022 mới nhất của AMI năm 2022 cho thấy Bellinturf đứng thứ 2 trên thế giới với thị phần 12%. Kể từ năm 2017, Bellinturf đã là nhà sản xuất phát triển nhanh nhất trong ngành công nghiệp cỏ nhân tạo toàn cầu với tốc độ tăng trưởng hàng năm hơn 66% trong sản xuất cỏ..
Thị phần có được trong ngành cỏ nhân tạo đến năm 2023

Công nghệ Nghiên Cứu & Phát Triển

Bellinturf đặc biệt chú ý đến sự phát triển bền vững của đổi mới sản phẩm và công nghệ. Cho đến nay, Bellinturf đã có được hơn 50 bằng sáng chế được ủy quyền. Là một nhà sản xuất được chứng nhận của FIFA và FIH, Bellinturf tuân thủ các tiêu chuẩn này và nhiều tiêu chuẩn công nghiệp liên đoàn thể thao khác, cũng như các tiêu chuẩn REACH, RoHS, EN-15330 và CE.
Chứng nhận FIFA

Đối với nhà tổ chức cuộc thi, chứng nhận này cho thấy sân chơi này có chất lượng phù hợp cho việc tổ chức thi đấu.


Chứng nhận bên thứ ba
Dưới sự quản lý tiêu chuẩn ISO, Bellinturf đã được kiểm toán bởi nhiều bên thứ ba, bao gồm: BSCI, ICS, SEDEX, WFSGI, QSA, WCA, v.v..