Industry News

Learn about the key points of artificial grass installation and maintenance, and use the product better to create more value

Current position:

MOST POPULAR ARTICLES

CẬP NHẬT TIN TỨC MỚI

Hãy để lại địa chỉ email của bạn để biết thêm nhiều tin tức mới quan trọng

Register
Chính sách mới của Liên Minh Châu Âu: Mức độ PAH dùng trong hạt cao su lắp cỏ nhân tạo phải dưới 20mg / kg
2021-10-15

Theo Tạp chí European Rubber, Ủy ban Châu Âu đã ban hành chỉ thị nhằm đưa ra mức giới hạn nồng độ PAHs mới, giảm từ 100mg / kg hiện nay xuống 20mg / kg. PAH hầu hết được sử dụng trong việc làm các hạt cao su phủ cho sân cỏ nhân tạo. Chính sách này dự kiến sẽ được thực hiện từ ngày 10 tháng 8 năm 2022. Tuy nhiên nó không ảnh hưởng đến những sân cỏ nhân tạo hiện có trừ việc thay mới / bảo trì.


New EU Policy